Yurt Dışı Banka Lokalizasyonu

Intesa Bank’ın sahip olduğu bilgilerin sınıflandırılmasından sonra sınıflandırılan verilere göre; bilginin belli bir sınıfa tahsis edilmesinde kullanılacak temel kriterler ve bilgi teknolojileri kaynaklarının korunmasını sağlayacak kuralların belirlenmesine yönelik sadece bilgi erişim, dağıtım kanalı, saklanması, imhası, müeyyidesi çalışması yapılmıştır.