Sustainable Brands Istanbul: Activating Purpose Konferansı

Maroteknoloji, Sustainable Brands Istanbul tarafından organize edilen 2 günlük konferansa katıldı. Konferansın ana amacı; farklı perspektif ve disiplinden olan kişilerin birbirleriyle iletişimde olmalarını sağlamak, tüm paydaşların iyimser ve işbirlikçi bir ortamda buluşmalarına ortam hazırlamak ve geleceğe dönük yeni adımların neler olduğu konusunda ortak bir vizyon yaratabilmelerini teşvik etmektir. (Nisan 2017)