IT ASSESSMENT & YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Abank’a ana bankacılık projesi geçişi  kapsamında verilen IT yönetim danışmanlığı 2011 temmuz ayında başladı. Temel olarak:

Banka’nın Bilgi teknolojileri altyapısının değerlendirilmesi, kullanılmakta olan süreçler, uygulamalar ve yönetim prensipleri incelenmiştir. Bu kapsamda başta Bilgi Teknolojileri bölümü çalışanları olmak üzere, Banka’nın tüm birimlerindeki ilgili yöneticiler ile görüşülerek BT bölümünün yapmakta olduğu çalışmaların diğer Banka Birimlerindeki etkileri incelenmiştir. Öte yandan, Banka’nın ana bankacılık uygulaması seçim sürecinde danışmanlık verilmiş, Executive Yönlendirme Komitesi üyeliği de dahil olmak üzere, altyapı, uygulama katmanı, süreç yönetimi ve proje yönetimi alanlarında danışmanlıklar verilmiştir. Projenin sonunda Banka’nın IT süreçleri revizyonu gerçekleştirilmiş, öneriler dokümante edilmiş ve ana bankacılık uygulamasının seçimi ve devreye alımı gerçekleştirilmiştir.  Değişim projesi süresince Proje Yonetimine ve Yönlendirilmesine destek olunmuştur.